Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Zagovori magistrskih del

Zbrano dne 14.06.2024 ob 11:04

Ime in priimek: Anica Vreže
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Duševno zdravje v skupnosti
Datum zagovora: 14.06.2024
Ura in prostor zagovora: ob 10:00 uri, v predavalnici 3
Naslov: Duševne stiske zasvojenih z alkoholom pri integraciji v družbo po zaključenem zdravljenju.
Predsednik: prof. dr. Vito Flaker
Mentor: doc. dr. Vera Grebenc
Somentor: doc. dr. Amra Šabić
Član: doc. dr. Irena Šumi

URL povezava:

Ime in priimek: Miša Šilc
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 21.06.2024
Ura in prostor zagovora: ob 10:30 uri, v predavalnici 3
Naslov: Usposobljenost študentov socialnega dela za delo z uporabniki s spektroavtistično motnjo
Predsednik: izr. prof. dr. Nina Mešl
Mentor: doc. dr. Primož Rakovec
Somentor: /
Član: doc. dr. Tadeja Kodele

URL povezava:

Ime in priimek: Jona Maček
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 21.06.2024
Ura in prostor zagovora: ob 11:00 uri, v predavalnici 5
Naslov: Izvajanje preventivnih delavnic kot dejavnik vpliva na razredno klimo med dijaki Srednje šole tehniških strok Šiška
Predsednik: doc. dr. Irena Šumi
Mentor: doc. dr. Ana Marija Sobočan
Somentor: /
Član: asist. dr. Sara Pistotnik

URL povezava: