Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Zagovori diplom

Zbrano dne 12.06.2018 ob 13:50

Ime in priimek: Jožica Magajne
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 12.06.2018
Ura in prostor zagovora: ob 09:30 uri, v predavalnici 11
Naslov: IZVAJANJE KOORDINIRANE OBRAVNAVE V SKUPNOSTI Z UPORABNIKOM KOT EKSPERTOM IZ IZKUŠENJ IN Z UPOŠTEVANJEM KONCEPTOV DELOVNEGA ODNOSA
Predsednik: izr. prof. dr. Barbara Kresal
Mentor: izr. prof. dr. Mojca Urek
Somentor: /
Član: doc. dr. Irena Šumi

Ime in priimek: Leja Ambrožič
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Socialno delo z družino
Datum zagovora: 12.06.2018
Ura in prostor zagovora: ob 10:00 uri, v predavalnici 5
Naslov: Izzivi očetov v enostarševskih družinah
Predsednik: doc. dr. Bojana Mesec
Mentor: doc. dr. Nina Mešl
Somentor: /
Član: asist. dr. Tadeja Kodele

Ime in priimek: Aljana Grčko Gradišar
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Socialno delo s starimi ljudmi
Datum zagovora: 12.06.2018
Ura in prostor zagovora: ob 10:00 uri, v predavalnici 11
Naslov: PRISPEVEK SOCIALNEGA DELA K IZKUŠNJAM NOVONASTALIH ZVEZ V STAROSTI
Predsednik: izr. prof. dr. Barbara Kresal
Mentor: izr. prof. dr. Jana Mali
Somentor: /
Član: izr. prof. dr. Mojca Urek

Ime in priimek: Zala Falež
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Socialno delo z družino
Datum zagovora: 12.06.2018
Ura in prostor zagovora: ob 11:00 uri, v predavalnici 5
Naslov: ODPORNOST OTROK Z IZKUŠNJO REJNIŠTVA
Predsednik: doc. dr. Bojana Mesec
Mentor: doc. dr. Nina Mešl
Somentor: /
Član: asist. dr. Tadeja Kodele

Ime in priimek: Maša Žugelj
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Socialno delo z družino
Datum zagovora: 12.06.2018
Ura in prostor zagovora: ob 11:00 uri, v predavalnici 5
Naslov: Doživljanje razveze z vidika očetov
Predsednik: doc. dr. Bojana Mesec
Mentor: doc. dr. Nina Mešl
Somentor: /
Član: asist. dr. Tadeja Kodele

Ime in priimek: Majda Bauman Jančar
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 18.06.2018
Ura in prostor zagovora: ob 09:00 uri, v predavalnici 5
Naslov: Vpliv otroškega parlamenta na aktivno in odgovorno državljanstvo mladih
Predsednik: izr. prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič
Mentor: doc. dr. Milko Poštrak
Somentor: /
Član: doc. dr. Petra Videmšek

Ime in priimek: Nastja Štupar
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Socialno delo z družino
Datum zagovora: 18.06.2018
Ura in prostor zagovora: ob 10:30 uri, v predavalnici 5
Naslov: Izzivi spremljevalk otrok s posebnimi potrebami v vrtcih
Predsednik: doc. dr. Milko Poštrak
Mentor: izr. prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič
Somentor: /
Član: doc. dr. Petra Videmšek