Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Zagovori diplom

Zbrano dne 16.01.2018 ob 13:39

Ime in priimek: Iris Dežman
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Socialno delo z družino
Datum zagovora: 18.01.2018
Ura in prostor zagovora: ob 09:00 uri, v predavalnici 12
Naslov: PREHOD OSEB Z INTELEKTUALNO OVIRANOSTJO IZ POSEBNIH PROGRAMOV VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA V VARSTVENO-DELOVNE CENTRE
Predsednik: doc. dr. Srečo Dragoš
Mentor: izr. prof. dr. Vesna Leskošek
Somentor: /
Član: doc. dr. Liljana Rihter

Ime in priimek: Tina Papež
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Socialno delo z družino
Datum zagovora: 23.01.2018
Ura in prostor zagovora: ob 09:00 uri, v predavalnici 11
Naslov: SODELOVANJE CENTROV ZA SOCIALNO DELO IN OSNOVNIH ŠOL: PARTICIPACIJA OTROKA IN NJEGOVE DRUŽINE KOT VAROVALNI DEJAVNIK
Predsednik: doc. dr. Petra Videmšek
Mentor: doc. dr. Nina Mešl
Somentor: /
Član: doc. dr. Bojana Mesec

Ime in priimek: Lea Rojc
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Socialno delo z družino
Datum zagovora: 23.01.2018
Ura in prostor zagovora: ob 09:00 uri, v predavalnici 11
Naslov: UPORABA SOCIALNODELOVNIH KONCEPTOV V STANOVANJSKIH SKUPINAH S PODROČJA DUŠEVNEGA ZDRAVJA
Predsednik: doc. dr. Milko Poštrak
Mentor: doc. dr. Nina Mešl
Somentor: doc. dr. Petra Videmšek
Član: doc. dr. Bojana Mesec