Obvestila na oglasni deski

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Zagovori diplom

Zbrano dne 14.08.2018 ob 13:17

Ime in priimek: Silva Valenčak
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 21.08.2018
Ura in prostor zagovora: ob 12:00 uri, v predavalnici 11
Naslov: SOCIALNO DELO S STARIMI LJUDMI V OBČINI KOZJE
Predsednik: doc. dr. Srečo Dragoš
Mentor: doc. dr. Bojana Mesec
Somentor: /
Član: asist. dr. Klavdija Kustec

Ime in priimek: Jasmina Rosič
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Socialno delo z družino
Datum zagovora: 27.08.2018
Ura in prostor zagovora: ob 12:00 uri, v predavalnici 5
Naslov: VLOGA KOORDINATORJEV V PROJEKTU SOCIALNE AKTIVACIJE
Predsednik: izr. prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič
Mentor: doc. dr. Liljana Rihter
Somentor: /
Član: doc. dr. Vera Grebenc

Ime in priimek: Blaž Bernik
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Socialno delo z družino
Datum zagovora: 28.08.2018
Ura in prostor zagovora: ob 10:30 uri, v predavalnici 10
Naslov: ZAGOVORNIŠTVO UPORABNIC IN UPORABNIKOV CENTROV ZA SOCIALNO DELO
Predsednik: doc. dr. Bojana Mesec
Mentor: prof. dr. Vesna Leskošek
Somentor: /
Član: asist. dr. Klavdija Kustec

Ime in priimek: Ines Švajger
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Socialno delo z družino
Datum zagovora: 28.08.2018
Ura in prostor zagovora: ob 11:00 uri, v predavalnici 10
Naslov: ODPORNOST IN VAROVALNI DEJAVNIKI V STROKI SOCIALNEGA DELA
Predsednik: prof. dr. Vesna Leskošek
Mentor: doc. dr. Bojana Mesec
Somentor: /
Član: asist. dr. Klavdija Kustec

Ime in priimek: Nives Švajger
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Socialno delo z družino
Datum zagovora: 28.08.2018
Ura in prostor zagovora: ob 11:00 uri, v predavalnici 10
Naslov: ODPORNOST IN VAROVALNI DEJAVNIKI V STROKI SOCIALNEGA DELA
Predsednik: prof. dr. Vesna Leskošek
Mentor: doc. dr. Bojana Mesec
Somentor: /
Član: asist. dr. Klavdija Kustec

Ime in priimek: Angelika Čeh
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Socialno vključevanje in pravičnost na področju hendikepa
Datum zagovora: 28.08.2018
Ura in prostor zagovora: ob 12:00 uri, v predavalnici 10
Naslov: VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV V OSNOVNO ŠOLO
Predsednik: doc. dr. Bojana Mesec
Mentor: prof. dr. Vesna Leskošek
Somentor: /
Član: asist. dr. Klavdija Kustec