Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Zagovori diplom

Zbrano dne 26.09.2018 ob 11:01

Ime in priimek: Lara Tuma
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Socialno delo z družino
Datum zagovora: 26.09.2018
Ura in prostor zagovora: ob 10:00 uri, v predavalnici 5
Naslov: Zdravstveno-pedagoški model celostne obravnave v Vzgojnem zavodu Planina
Predsednik: doc. dr. Liljana Rihter
Mentor: doc. dr. Bojana Mesec
Somentor: /
Član: doc. dr. Petra Videmšek