Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Zagovori diplom

Zbrano dne 22.01.2019 ob 11:00

Ime in priimek: Anja Glavan
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Socialno delo z družino
Datum zagovora: 22.01.2019
Ura in prostor zagovora: ob 10:00 uri, v predavalnici 5
Naslov: Proces pomoči in podpore uporabnikom Kriznega centra za otroke in mladostnike v Kopru
Predsednik: doc. dr. Nina Mešl
Mentor: doc. dr. Milko Poštrak
Somentor: /
Član: asist. dr. Tadeja Kodele