Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Zagovori diplom

Zbrano dne 18.12.2018 ob 14:13

Ime in priimek: Tjaša Urbanč
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Socialno delo z družino
Datum zagovora: 19.12.2018
Ura in prostor zagovora: ob 00:00 uri, v *
Naslov: SOSTARŠEVANJE PO RAZVEZI
Predsednik: doc. dr. Lea Šugman Bohinc
Mentor: prof. dr. Alenka Švab
Somentor: /
Član: doc. dr. Petra Videmšek, izr. prof. dr. Mojca Urek

Ime in priimek: Doroteja Mesarič
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Socialno delo z družino
Datum zagovora: 07.01.2019
Ura in prostor zagovora: ob 13:30 uri, v predavalnici 5
Naslov: Socialno delo v šoli in skupnosti kot varovalni dejavnik za družine
Predsednik: doc. dr. Bojana Mesec
Mentor: doc. dr. Nina Mešl
Somentor: /
Član: asist. dr. Klavdija Kustec