Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Zagovori diplom

Zbrano dne 15.03.2018 ob 13:59

Ime in priimek: Zala Hovnik
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Socialno delo s starimi ljudmi
Datum zagovora: 21.03.2018
Ura in prostor zagovora: ob 13:00 uri, v predavalnici 3
Naslov: Primerjava življenja stanovalcev doma za stare in stanovalcev oskrbovanih stanovanj
Predsednik: doc. dr. Liljana Rihter
Mentor: izr. prof. dr. Jana Mali
Somentor: /
Član: doc. dr. Bojana Mesec

Ime in priimek: Metka Paš
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Socialno delo z družino
Datum zagovora: 21.03.2018
Ura in prostor zagovora: ob 13:00 uri, v predavalnici 3
Naslov: ZASTOPNIKI LJUDI Z DEMENCO NA VAROVANIH ODDELKIH DOMOV ZA STARE
Predsednik: doc. dr. Liljana Rihter
Mentor: izr. prof. dr. Jana Mali
Somentor: /
Član: doc. dr. Bojana Mesec

Ime in priimek: Anja Lešnik
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Socialno delo z družino
Datum zagovora: 21.03.2018
Ura in prostor zagovora: ob 14:00 uri, v predavalnici 3
Naslov: SOCIALNO DELO IN DEMENCA PRI MLAJŠIH OD PETINŠESTDESET LET
Predsednik: doc. dr. Liljana Rihter
Mentor: izr. prof. dr. Jana Mali
Somentor: /
Član: doc. dr. Bojana Mesec

Ime in priimek: Katarina Sočič
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Socialno delo z družino
Datum zagovora: 21.03.2018
Ura in prostor zagovora: ob 14:00 uri, v predavalnici 3
Naslov: ODHOD V DOM IN Z NJIM POVEZANE SPREMEMBE V MEDSEBOJNIH ODNOSIH MED STARIM ČLOVEKOM IN SORODNIKI
Predsednik: doc. dr. Liljana Rihter
Mentor: izr. prof. dr. Jana Mali
Somentor: /
Član: doc. dr. Bojana Mesec

Ime in priimek: Teja Mervar
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Socialno delo z družino
Datum zagovora: 21.03.2018
Ura in prostor zagovora: ob 15:00 uri, v predavalnici 3
Naslov: SVETOVALNO DELO V PROCESU ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE VISOKO IZOBRAŽENIH OSEB Z OVIRAMI
Predsednik: izr. prof. dr. Jana Mali
Mentor: doc. dr. Liljana Rihter
Somentor: /
Član: doc. dr. Bojana Mesec