Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Zagovori diplom

Zbrano dne 18.04.2019 ob 11:54

Ime in priimek: Andrej Poglajen
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 18.04.2019
Ura in prostor zagovora: ob 11:00 uri, v predavalnici 6
Naslov: DUŠEVNO ZDRAVJE NEMONOSEKSUALNIH OSEB
Predsednik: izr. prof. dr. Mojca Urek
Mentor: prof. dr. Vesna Leskošek
Somentor: /
Član: asist. dr. Anamarija Kejžar

Ime in priimek: Maja Car
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 19.04.2019
Ura in prostor zagovora: ob 09:30 uri, v predavalnici 5
Naslov: VPLIV DEJAVNIKOV SOCIALNE VKLJUČENOSTI NA PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA OSNOVNOŠOLCEV
Predsednik: doc. dr. Bojana Mesec
Mentor: doc. dr. Srečo Dragoš
Somentor: /
Član: asist. dr. Amra Šabić

Ime in priimek: Lara Sedej
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Socialno delo z družino
Datum zagovora: 19.04.2019
Ura in prostor zagovora: ob 09:30 uri, v predavalnici 5
Naslov: Problematika enostarševskih družin v Sloveniji
Predsednik: doc. dr. Bojana Mesec
Mentor: doc. dr. Srečo Dragoš
Somentor: /
Član: asist. dr. Amra Šabić

Ime in priimek: Mirsada Abdić
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Socialno delo z družino
Datum zagovora: 21.05.2019
Ura in prostor zagovora: ob 10:00 uri, v predavalnici 6
Naslov: Živeti v Sloveniji: Ekonomski razlogi migracij iz Bosne in Hercegovine
Predsednik: izr. prof. dr. Jelka Zorn
Mentor: prof. dr. Darja Zaviršek
Somentor: /
Član: doc. dr. Irena Šumi