Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Zagovori diplom

Zbrano dne 20.09.2019 ob 13:19

Ime in priimek: Tamara Rape Žiberna
Program: Interdisciplinarni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje (3 letni)
Datum zagovora: 20.09.2019
Ura in prostor zagovora: ob 11:00 uri, v predavalnici 1
Naslov: Konceptualizacija timskega dela v socialnem delu v Sloveniji
Predsednik: doc. dr. Bojana Mesec
Mentor: doc. dr. Liljana Rihter
Somentor: /
Član: doc. dr. Gordana Berc