Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Zagovori magistrskih del

Zbrano dne 25.09.2023 ob 14:34

Ime in priimek: Jana Hreščak
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Duševno zdravje v skupnosti
Datum zagovora: 25.09.2023
Ura in prostor zagovora: ob 09:00 uri, v predavalnici 5
Naslov: Pomen interdisciplinarnega timskega dela za integracijo dolgotrajne oskrbe
Predsednik: izr. prof. dr. Jana Mali
Mentor: doc. dr. Vera Grebenc
Somentor: /
Član: doc. dr. Amra Šabić

URL povezava:

Ime in priimek: Urška Goljevšček
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Duševno zdravje v skupnosti
Datum zagovora: 25.09.2023
Ura in prostor zagovora: ob 10:00 uri, v predavalnici 5
Naslov: Etične dileme socialnih delavk pri delu z ljudmi v domovih za stare v času epidemije covid-19
Predsednik: izr. prof. dr. Jana Mali
Mentor: doc. dr. Vera Grebenc
Somentor: /
Član: doc. dr. Amra Šabić

URL povezava:

Ime in priimek: Samo Pirec
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 25.09.2023
Ura in prostor zagovora: ob 13:00 uri, v predavalnici 5
Naslov: Načrt strategije vključevanja uporabnikov v proces preobrazbe CUDV Črna na Koroškem
Predsednik: doc. dr. Vera Grebenc
Mentor: prof. dr. Vitold Flaker
Somentor: asist. dr. Andraž Kapus
Član: doc. dr. Amra Šabić

URL povezava:

Ime in priimek: Anže Trček
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 25.09.2023
Ura in prostor zagovora: ob 13:00 uri, v predavalnici 5
Naslov: Zagovorništvo v Domu na Krasu: Individualno in kolektivno zagovorništvo v totalnih ustanovah
Predsednik: doc. dr. Vera Grebenc
Mentor: prof. dr. Vitold Flaker
Somentor: /
Član: doc. dr. Amra Šabić

URL povezava: