Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Doktorske predstavitve in zagovori

Zbrano dne 24.06.2022 ob 13:18

Ime in priimek: Marino Kačič
Tip zagovora: 2. predstavitev rezultatov doktorske disertacije
Program: Interdisciplinarni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje (3 letni)
Datum zagovora: 07.07.2022
Ura in prostor zagovora: ob 12:15 uri, v predavalnici 6
Naslov: Travma, okrevanje in teorija življenjskega poteka
Predsednik: doc. dr. Lea Šugman Bohinc
Mentor: prof. dr. Darja Zaviršek
Somentor: /
Član: prof. dr. Tanja Rener

URL povezava:

Ime in priimek: Sara Verderber
Tip zagovora: 2. predstavitev rezultatov doktorske disertacije
Program: Interdisciplinarni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje (3 letni)
Datum zagovora: 29.08.2022
Ura in prostor zagovora: ob 13:00 uri, v predavalnici 6
Naslov: Ženske z visokošolsko izobrazbo z izkušnjo migracij
Predsednik: izr. prof. dr. Mojca Urek
Mentor: prof. dr. Alenka Švab
Somentor: /
Član: izr. prof. dr. Jelka Zorn, dr. Mateja Sedmak

URL povezava: