Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Doktorske predstavitve in zagovori

Zbrano dne 22.01.2024 ob 07:25

Ime in priimek: Anja Bohinec
Tip zagovora: 1. predstavitev teme doktorske disertacije
Program: Interdisciplinarni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje (4 letni)
Datum zagovora: 24.01.2024
Ura in prostor zagovora: ob 10:00 uri, v predavalnici 6
Naslov: Stiske in omrežja socialne opore na prehodu v materinstvo in v zgodnjem starševstvu
Predsednik: doc. dr. Ana Marija Sobočan
Mentor: prof. dr. Vesna Leskošek
Somentor: /
Član: prof. dr. Katja Mihurko Poniž, znan. sod. dr. Živa Humer

URL povezava: