Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Doktorske predstavitve in zagovori

Zbrano dne 01.06.2023 ob 11:23

Ime in priimek: Petar Šajfar
Tip zagovora: 2. predstavitev rezultatov doktorske disertacije
Program: Interdisciplinarni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje (3 letni)
Datum zagovora: 09.06.2023
Ura in prostor zagovora: ob 14:00 uri, v predavalnici 6
Naslov: The Life Course of People with Intellectual Disabilities and Their Experiences of the Processes of Deinstitutionalization
Predsednik: doc. dr. Ana Marija Sobočan
Mentor: prof. dr. Darja Zaviršek
Somentor: /
Član: izr. prof. dr. Mojca Urek, znan. sod. dr. Neža Kogovšek Šalamon

URL povezava:

Ime in priimek: Jasmina Smajić Šupuk
Tip zagovora: 1. predstavitev teme doktorske disertacije
Program: Interdisciplinarni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje (4 letni)
Datum zagovora: 14.06.2023
Ura in prostor zagovora: ob 13:00 uri, v predavalnici 6
Naslov: Socialno delo z mladostniki z izkušnjo prekrška ali kaznivega dejanja
Predsednik: izr. prof. dr. Jelka Zorn
Mentor: doc. dr. Ana Marija Sobočan
Somentor: /
Član: prof. dr. Mirjana Ule, prof. dr. Sanela Bašić

URL povezava: