Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Zagovori diplom

Zbrano dne 22.01.2019 ob 10:58

Ime in priimek: Damjana Marinč
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 22.01.2019
Ura in prostor zagovora: ob 09:00 uri, v predavalnici 5
Naslov: PREPOZNAVANJE OBREMENJENOSTI OSNOVNOŠOLCEV
Predsednik: doc. dr. Nina Mešl
Mentor: doc. dr. Milko Poštrak
Somentor: /
Član: asist. dr. Tadeja Kodele

Ime in priimek: Danijela Šćekić
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 22.01.2019
Ura in prostor zagovora: ob 09:00 uri, v predavalnici 5
Naslov: DOŽIVLJANJE NOSEČNOSTI IN MATERINSTVA PRI ŽENSKAH, ZASVOJENIH S PREPOVEDANIMI DROGAMI
Predsednik: doc. dr. Milko Poštrak
Mentor: doc. dr. Nina Mešl
Somentor: doc. dr. Vera Grebenc
Član: asist. dr. Tadeja Kodele