Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Zagovori diplom

Zbrano dne 22.06.2020 ob 13:53

Ime in priimek: Nina Tušek
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 22.06.2020
Ura in prostor zagovora: ob 09:00 uri, v *
Naslov: Iskanje virov moči pri ljudeh, zasvojenih s heroinom
Predsednik: prof. dr. Vesna Leskošek
Mentor: doc. dr. Milko Poštrak
Somentor: /
Član: doc. dr. Srečo Dragoš

Opombe: Povezava na ZOOM

Ime in priimek: Adela Logar
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 22.06.2020
Ura in prostor zagovora: ob 10:00 uri, v *
Naslov: Potrebe neformalnih oskrbovalcev
Predsednik: prof. dr. Vesna Leskošek
Mentor: doc. dr. Srečo Dragoš
Somentor: /
Član: doc. dr. Milko Poštrak

Opombe: Povezava na ZOOM

Ime in priimek: Vita Jordan
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 22.06.2020
Ura in prostor zagovora: ob 13:00 uri, v *
Naslov: Seksizem v tuji popularni glasbi v šestdesetih letih dvajsetega in v drugem desetletju enaindvajsetega stoletja
Predsednik: prof. dr. Vesna Leskošek
Mentor: doc. dr. Milko Poštrak
Somentor: /
Član: doc. dr. Srečo Dragoš

Opombe: Povezava na ZOOM