Obvestila na oglasni deski

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Zagovori diplom

Zbrano dne 14.08.2018 ob 13:17

Ime in priimek: Manca Ogrin
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 21.08.2018
Ura in prostor zagovora: ob 09:00 uri, v predavalnici 11
Naslov: KAMELEONSKE ZGODBE, BEATNIŠKA SUBKULTURA ŠESTDESETIH LET NA PRIMORSKEM
Predsednik: doc. dr. Bojana Mesec
Mentor: doc. dr. Srečo Dragoš
Somentor: /
Član: asist. dr. Klavdija Kustec

Ime in priimek: Brina Paj
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 21.08.2018
Ura in prostor zagovora: ob 09:00 uri, v predavalnici 10
Naslov: SOCIALNO DELO, TRAVME IN TELO
Predsednik: prof. dr. Vesna Leskošek
Mentor: doc. dr. Nina Mešl
Somentor: /
Član: asist. dr. Tadeja Kodele

Ime in priimek: Neža Podlipnik
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 21.08.2018
Ura in prostor zagovora: ob 09:00 uri, v predavalnici 11
Naslov: MNENJA STARIH LJUDI O DOŽIVLJANJU KAKOVOSTI STARANJA V OBČINI ŠKOFJA LOKA
Predsednik: doc. dr. Bojana Mesec
Mentor: doc. dr. Srečo Dragoš
Somentor: /
Član: asist. dr. Klavdija Kustec

Ime in priimek: Kristina Valenti
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 21.08.2018
Ura in prostor zagovora: ob 09:00 uri, v predavalnici 10
Naslov: VLOGA REJNIKOV V REJNIŠKIH DRUŽINAH NA KOROŠKEM
Predsednik: prof. dr. Vesna Leskošek
Mentor: doc. dr. Nina Mešl
Somentor: /
Član: asist. dr. Tadeja Kodele

Ime in priimek: Klara Koželj
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 21.08.2018
Ura in prostor zagovora: ob 10:00 uri, v predavalnici 10
Naslov: PRIPRAVLJENOST STARIH IN MLADIH LJUDI ZA MEDGENERACIJSKO SOBIVANJE V SLOVENIJI
Predsednik: prof. dr. Vesna Leskošek
Mentor: doc. dr. Nina Mešl
Somentor: /
Član: asist. dr. Tadeja Kodele

Ime in priimek: Blanka Leben
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 21.08.2018
Ura in prostor zagovora: ob 10:00 uri, v predavalnici 11
Naslov: MOTIVACIJA PROSTOVOLJCEV V NEPROFITNI ORGANIZACIJI RDEČI KRIŽ PTUJ
Predsednik: doc. dr. Bojana Mesec
Mentor: doc. dr. Srečo Dragoš
Somentor: /
Član: asist. dr. Klavdija Kustec

Ime in priimek: Klemen Ličen
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 21.08.2018
Ura in prostor zagovora: ob 10:00 uri, v predavalnici 10
Naslov: DIREKTORICE IN DIREKTORJI CENTROV ZA SOCIALNO DELO O TRAVMI IN O PRISTOPU, KI TEMELJI NA RAZUMEVANJU TRAVME
Predsednik: prof. dr. Vesna Leskošek
Mentor: doc. dr. Nina Mešl
Somentor: /
Član: asist. dr. Tadeja Kodele

Ime in priimek: Katja Šrajner
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 21.08.2018
Ura in prostor zagovora: ob 10:00 uri, v predavalnici 11
Naslov: SOCIALNA OMREŽJA UPORABNIKOV V DOMU STAREJŠIH OBČANOV LJUTOMER
Predsednik: doc. dr. Bojana Mesec
Mentor: doc. dr. Srečo Dragoš
Somentor: /
Član: asist. dr. Klavdija Kustec

Ime in priimek: Kaja Koleša
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 21.08.2018
Ura in prostor zagovora: ob 11:00 uri, v predavalnici 11
Naslov: PREGLED ORGANIZACIJ, KI IZVAJAJO TERAPIJE S POMOČJO KONJ V SLOVENIJI
Predsednik: doc. dr. Srečo Dragoš
Mentor: doc. dr. Bojana Mesec
Somentor: /
Član: asist. dr. Klavdija Kustec

Ime in priimek: Natalija Korošec
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 21.08.2018
Ura in prostor zagovora: ob 11:00 uri, v predavalnici 10
Naslov: PODPORA STARIM LJUDEM PRI VKLJUČEVANJU V DOMSKO ŽIVLJENJE
Predsednik: doc. dr. Nina Mešl
Mentor: prof. dr. Vesna Leskošek
Somentor: /
Član: asist. dr. Tadeja Kodele

Ime in priimek: Eva Spudič
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 21.08.2018
Ura in prostor zagovora: ob 11:00 uri, v predavalnici 11
Naslov: PREPOZNAVANJE DISLEKSIJE NA OSNOVNI ŠOLI GRM NOVO MESTO
Predsednik: doc. dr. Srečo Dragoš
Mentor: doc. dr. Bojana Mesec
Somentor: /
Član: asist. dr. Klavdija Kustec

Ime in priimek: Anja Tajnšek
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 21.08.2018
Ura in prostor zagovora: ob 11:00 uri, v predavalnici 10
Naslov: STEREOTIPNE PREDSTAVE SREDNJEŠOLK IN SREDNJEŠOLCEV O NASILJU V DRUŽINI
Predsednik: doc. dr. Nina Mešl
Mentor: prof. dr. Vesna Leskošek
Somentor: /
Član: asist. dr. Tadeja Kodele

Ime in priimek: Sara Pišek
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 21.08.2018
Ura in prostor zagovora: ob 12:00 uri, v predavalnici 10
Naslov: MEDGENERACISJKE RAZLIKE V RAZUMEVANJU SPOLNIH VLOG IN NJIHOV VPLIV NA VSAKDANJE ŽIVLJENJE
Predsednik: doc. dr. Nina Mešl
Mentor: prof. dr. Vesna Leskošek
Somentor: /
Član: asist. dr. Tadeja Kodele

Ime in priimek: Lina Petek
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 27.08.2018
Ura in prostor zagovora: ob 09:00 uri, v predavalnici 5
Naslov: DEJAVNIKI PODPORE PRI VZPOSTAVITVI IN VZDRŽEVANJU ABSTINENCE ČLANOV DRUŠTVA LIPA
Predsednik: izr. prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič
Mentor: doc. dr. Vera Grebenc
Somentor: /
Član: doc. dr. Liljana Rihter

Ime in priimek: Sara Zvoljenk
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 27.08.2018
Ura in prostor zagovora: ob 09:00 uri, v predavalnici 5
Naslov: STISKE MLADIH V OBDOBJU PODALJŠANJE MLADOSTI
Predsednik: izr. prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič
Mentor: doc. dr. Vera Grebenc
Somentor: /
Član: doc. dr. Liljana Rihter

Ime in priimek: Anja Brežnik
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 27.08.2018
Ura in prostor zagovora: ob 10:00 uri, v predavalnici 5
Naslov: OTROCI IN MLADOSTNIKI V POSTOPKU RAZVEZE ZAKONSKE ZVEZE
Predsednik: doc. dr. Liljana Rihter
Mentor: izr. prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič
Somentor: /
Član: doc. dr. Vera Grebenc

Ime in priimek: Anja Smogavec
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 27.08.2018
Ura in prostor zagovora: ob 10:00 uri, v predavalnici 5
Naslov: POVEZNAOST DOHODKOV IN SOCAILNE VKLJUČENOSTI/IZKLJUČENOSTI MLADIH
Predsednik: izr. prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič
Mentor: doc. dr. Liljana Rihter
Somentor: /
Član: doc. dr. Vera Grebenc

Ime in priimek: Matea Friščić
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 27.08.2018
Ura in prostor zagovora: ob 11:00 uri, v predavalnici 5
Naslov: SAMOPOŠKODOVANJE IN OBLIKE POMOČI
Predsednik: izr. prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič
Mentor: doc. dr. Liljana Rihter
Somentor: /
Član: doc. dr. Vera Grebenc

Ime in priimek: Jana Mohorič
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 27.08.2018
Ura in prostor zagovora: ob 11:00 uri, v predavalnici 5
Naslov: STRES IN IZGOREVANJE PRI SOCIALNIH DELAVKAH V DNEVNIH CENTRIH ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE
Predsednik: izr. prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič
Mentor: doc. dr. Liljana Rihter
Somentor: /
Član: doc. dr. Vera Grebenc

Ime in priimek: Anja Bohinec
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 28.08.2018
Ura in prostor zagovora: ob 09:00 uri, v predavalnici 5
Naslov: AZILNI DOM VIČ SKOZI KONCEPT TOTALNE USTANOVE
Predsednik: doc. dr. Irena Šumi
Mentor: izr. prof. dr. Jelka Zorn
Somentor: /
Član: doc. dr. Petra Videmšek

Ime in priimek: Anja Derbuc
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 28.08.2018
Ura in prostor zagovora: ob 09:00 uri, v predavalnici 5
Naslov: VKLJUČEVANJE OTROK BREZ SPREMSTVA V SLOVENSKO DRUŽBO
Predsednik: doc. dr. Irena Šumi
Mentor: izr. prof. dr. Jelka Zorn
Somentor: /
Član: doc. dr. Petra Videmšek

Ime in priimek: Ines Klen
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 28.08.2018
Ura in prostor zagovora: ob 09:00 uri, v predavalnici 10
Naslov: RAZLIKE MED SPOLOMA NA PODROČJU USKLAJEVANJA POKLICNIH IN DRUŽINSKIH OBVEZNOSTI
Predsednik: prof. dr. Vesna Leskošek
Mentor: doc. dr. Bojana Mesec
Somentor: asist. mag. Tamara Rape Žiberna
Član: asist. dr. Klavdija Kustec

Ime in priimek: Elvedina Mujkić Bešić
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 28.08.2018
Ura in prostor zagovora: ob 09:00 uri, v predavalnici 10
Naslov: POGLED ŽENSK NA DRUŽBENO KONSTRUKCIJO SPOLNIH VLOG
Predsednik: doc. dr. Bojana Mesec
Mentor: prof. dr. Vesna Leskošek
Somentor: asist. mag. Tamara Rape Žiberna
Član: asist. dr. Klavdija Kustec

Ime in priimek: Neža Ceglar
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 28.08.2018
Ura in prostor zagovora: ob 10:00 uri, v predavalnici 10
Naslov: KAKOVOST DELOVNEGA ŽIVLJENJA V DOMU STAREJŠIH OBČANOV ILIRSKA BISTRICA
Predsednik: prof. dr. Vesna Leskošek
Mentor: doc. dr. Bojana Mesec
Somentor: /
Član: asist. dr. Klavdija Kustec

Ime in priimek: Nina Kovač
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 28.08.2018
Ura in prostor zagovora: ob 10:00 uri, v predavalnici 5
Naslov: ALI JE NEPLAČEVANJE PREŽIVNINE OBLIKA EKONOMSKEGA NASILJA NAD ŽENSKAMI?
Predsednik: izr. prof. dr. Jelka Zorn
Mentor: doc. dr. Petra Videmšek
Somentor: /
Član: doc. dr. Irena Šumi

Ime in priimek: Nika Planinšek
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 28.08.2018
Ura in prostor zagovora: ob 10:00 uri, v predavalnici 5
Naslov: REPREZENTACIJA OSEB Z OVIRO NA TELEVIZIJI
Predsednik: doc. dr. Irena Šumi
Mentor: doc. dr. Petra Videmšek
Somentor: /
Član: izr. prof. dr. Jelka Zorn

Ime in priimek: Meta Drča
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 28.08.2018
Ura in prostor zagovora: ob 11:00 uri, v predavalnici 5
Naslov: UPORABNIŠKA OCENA PROGRAMA PREPREČEVANJE DELOŽACIJ IN KREPITEV MOČI ZA OHRANJANJE OBSTOJEČIH NASTANITEV
Predsednik: izr. prof. dr. Jelka Zorn
Mentor: doc. dr. Petra Videmšek
Somentor: /
Član: doc. dr. Irena Šumi

Ime in priimek: Špela Žura
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 28.08.2018
Ura in prostor zagovora: ob 11:00 uri, v predavalnici 5
Naslov: OTROCI IN MLADOSTNIKI Z IZKUŠNJO O SISTEMU REJNIŠTVA
Predsednik: izr. prof. dr. Jelka Zorn
Mentor: doc. dr. Petra Videmšek
Somentor: /
Član: doc. dr. Irena Šumi