Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Zagovori diplom

Zbrano dne 06.04.2021 ob 13:06

Ime in priimek: Eva Bergant
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 06.04.2021
Ura in prostor zagovora: ob 09:00 uri, v *
Naslov: Gasilci v prostovoljnem gasilskem društvu Sp. Pirniče – Vikrče – Zavrh: priložnosti za socialnodelovne intervencije
Predsednik: doc. dr. Nina Mešl
Mentor: doc. dr. Irena Šumi
Somentor: /
Član: prof. dr. Vesna Leskošek

Opombe: Povezava na ZOOM

Ime in priimek: Larisa Kac
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 06.04.2021
Ura in prostor zagovora: ob 10:00 uri, v *
Naslov: Seznanjenost in razširjenost motenj hranjenja na I. gimnaziji v Celju
Predsednik: doc. dr. Nina Mešl
Mentor: prof. dr. Vesna Leskošek
Somentor: /
Član: doc. dr. Irena Šumi

Opombe: Povezava na ZOOM

Ime in priimek: Sanja Zalar Gostimirović
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 06.04.2021
Ura in prostor zagovora: ob 11:00 uri, v *
Naslov: Novodobne konstrukcije ženskosti
Predsednik: doc. dr. Nina Mešl
Mentor: prof. dr. Vesna Leskošek
Somentor: /
Član: doc. dr. Irena Šumi

Opombe: Povezava na ZOOM

Ime in priimek: Eva Acman
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 06.04.2021
Ura in prostor zagovora: ob 12:00 uri, v *
Naslov: Percepcija ženskosti različnih generacij žensk v Zgornji Savinjski dolini
Predsednik: doc. dr. Nina Mešl
Mentor: prof. dr. Vesna Leskošek
Somentor: /
Član: doc. dr. Irena Šumi

Opombe: Povezava na ZOOM