Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Zagovori diplom

Zbrano dne 18.01.2023 ob 13:56

Ime in priimek: Mateja Panajotović
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 18.01.2023
Ura in prostor zagovora: ob 11:00 uri, v predavalnici 3
Naslov: Košarka, nogomet in rokomet kot neformalna oblika socialnega učenja
Predsednik: doc. dr. Srečko Dragoš
Mentor: doc. dr. Lea Šugman Bohinc
Somentor: /
Član: doc. dr. Primož Rakovec

URL povezava: