Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Zagovori diplom

Zbrano dne 12.06.2018 ob 13:32

Ime in priimek: Lučka Mlakar
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 12.06.2018
Ura in prostor zagovora: ob 09:00 uri, v predavalnici 5
Naslov: NOVE IZKUŠNJE NAVEZANOSTI OTROK, KI SO POSVOJENI
Predsednik: doc. dr. Bojana Mesec
Mentor: doc. dr. Nina Mešl
Somentor: /
Član: asist. dr. Tadeja Kodele

Ime in priimek: Katja Oset
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 12.06.2018
Ura in prostor zagovora: ob 09:00 uri, v predavalnici 11
Naslov: ŠTUDENTKE MATERE - SOOČANJE S VSAKDANJIMI IZZIVI
Predsednik: izr. prof. dr. Barbara Kresal
Mentor: izr. prof. dr. Mojca Urek
Somentor: doc. dr. Petra Videmšek
Član: doc. dr. Irena Šumi

Ime in priimek: Urša Snoj
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 12.06.2018
Ura in prostor zagovora: ob 09:00 uri, v predavalnici 5
Naslov: SODELOVANJE DRUŽINE S CENTROM ZA SOCIALNO DELO, KO MLADOSTNICA ALI MLADOSTNIK POTREBUJE POMOČ
Predsednik: doc. dr. Bojana Mesec
Mentor: doc. dr. Nina Mešl
Somentor: /
Član: asist. dr. Tadeja Kodele

Ime in priimek: Ula Pretnar
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 12.06.2018
Ura in prostor zagovora: ob 10:00 uri, v predavalnici 5
Naslov: Življenjski svet staršev otrok z ovirami
Predsednik: doc. dr. Bojana Mesec
Mentor: doc. dr. Nina Mešl
Somentor: /
Član: asist. dr. Tadeja Kodele

Ime in priimek: Emina Kamerić
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 12.06.2018
Ura in prostor zagovora: ob 10:30 uri, v predavalnici 11
Naslov: VPLIV VOJNE IN POLITIČNIH KONFLIKTOV NA ZDRAVJE LJUDI
Predsednik: izr. prof. dr. Mojca Urek
Mentor: doc. dr. Ana Marija Sobočan
Somentor: /
Član: izr. prof. dr. Barbara Kresal

Ime in priimek: Maja Mikuž
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 12.06.2018
Ura in prostor zagovora: ob 12:00 uri, v predavalnici 5
Naslov: NAČINI OBVLADOVANJA STRESA PRI MLADOSTNIKIH
Predsednik: doc. dr. Nina Mešl
Mentor: doc. dr. Bojana Mesec
Somentor: /
Član: asist. dr. Tadeja Kodele

Ime in priimek: Tina Robnik
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 18.06.2018
Ura in prostor zagovora: ob 08:30 uri, v predavalnici 5
Naslov: VLOGA VZGOJE IN PODPORE STARŠEV V PROCESU TRENIRANJA IN TEKMOVANJA V ALPSKEM SMUČANJU
Predsednik: izr. prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič
Mentor: doc. dr. Milko Poštrak
Somentor: doc. dr. Liljana Rihter
Član: doc. dr. Petra Videmšek

Ime in priimek: Tomo Novosel
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 18.06.2018
Ura in prostor zagovora: ob 09:30 uri, v predavalnici 5
Naslov: SOCIALNO DELO SKOZI FILM: DOKUMENTARNI FILM "VEZELA"
Predsednik: izr. prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič
Mentor: doc. dr. Milko Poštrak
Somentor: /
Član: doc. dr. Petra Videmšek

Ime in priimek: Zoia Murgelj Stibrič
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 18.06.2018
Ura in prostor zagovora: ob 10:00 uri, v predavalnici 5
Naslov: POMEN OBREDA SLAVNOSTNE POSVOJITVE
Predsednik: doc. dr. Milko Poštrak
Mentor: izr. prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič
Somentor: dr. VIKTORIJA BEVC
Član: doc. dr. Petra Videmšek