Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Zagovori diplom

Zbrano dne 13.09.2019 ob 13:20

Ime in priimek: Karin Lovšin
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 13.09.2019
Ura in prostor zagovora: ob 09:00 uri, v predavalnici 10
Naslov: Duševno zdravje v skupnosti na Ribniško-Kočevskem območju - potrebe in stališča
Predsednik: izr. prof. dr. Jana Mali
Mentor: prof. dr. Vito Flaker
Somentor: asist. dr. Andreja Rafaelič
Član: izr. prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič

Ime in priimek: Katra Zajc
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 13.09.2019
Ura in prostor zagovora: ob 09:00 uri, v predavalnici 10
Naslov: Ne sprejemaj, spreminjaj!: študentski tabor v posebnem zavodu Demir Kapija
Predsednik: izr. prof. dr. Jana Mali
Mentor: prof. dr. Vito Flaker
Somentor: asist. dr. Andreja Rafaelič
Član: izr. prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič

Ime in priimek: Anže Trček
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 13.09.2019
Ura in prostor zagovora: ob 10:00 uri, v predavalnici 10
Naslov: Organizacija in delovanje kriznega tima
Predsednik: izr. prof. dr. Jana Mali
Mentor: prof. dr. Vito Flaker
Somentor: asist. dr. Andreja Rafaelič
Član: izr. prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič

Ime in priimek: Kaja Zoran
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 13.09.2019
Ura in prostor zagovora: ob 10:00 uri, v predavalnici 10
Naslov: Prevrednotenje družbenih vlog v Posebnem zavodu Demir Kapija
Predsednik: izr. prof. dr. Jana Mali
Mentor: prof. dr. Vito Flaker
Somentor: asist. dr. Andreja Rafaelič
Član: izr. prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič

Ime in priimek: Daša Cupevski
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 13.09.2019
Ura in prostor zagovora: ob 11:00 uri, v predavalnici 10
Naslov: Institut rejništva: stanje in predlogi izboljšav v prid matičnim družinam
Predsednik: prof. dr. Vito Flaker
Mentor: izr. prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič
Somentor: /
Član: izr. prof. dr. Jana Mali

Ime in priimek: Valerija Žebovec
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 13.09.2019
Ura in prostor zagovora: ob 11:00 uri, v predavalnici 10
Naslov: Prosti čas staršev
Predsednik: prof. dr. Vito Flaker
Mentor: izr. prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič
Somentor: /
Član: izr. prof. dr. Jana Mali