Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Zagovori diplom

Zbrano dne 22.06.2021 ob 15:27

Ime in priimek: Karin Ujčič
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 22.06.2021
Ura in prostor zagovora: ob 11:00 uri, v *
Naslov: Duhovnost in religija pri študentih Fakultete za socialno delo
Predsednik: izr. prof. dr. Jelka Zorn
Mentor: doc. dr. Srečo Dragoš
Somentor: /
Član: doc. dr. Ana Marija Sobočan

URL povezava: Povezava na ZOOM