Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Zagovori diplom

Zbrano dne 17.05.2024 ob 14:08

Ime in priimek: Veronika Predovnik
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 12.06.2024
Ura in prostor zagovora: ob 09:00 uri, v predavalnici 3
Naslov: Delo s krajšim delovnim časom – usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
Predsednik: prof. dr. Vesna Leskošek
Mentor: izr. prof. dr. Barbara Kresal
Somentor: /
Član: doc. dr. Miloslav Poštrak

URL povezava:

Ime in priimek: Tamara Korpar
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 21.06.2024
Ura in prostor zagovora: ob 09:00 uri, v predavalnici 3
Naslov: Delo s povzročitelji intimnopartnerskega nasilja na Centru za socialno delo Spodnje Podravje, enota Ptuj
Predsednik: doc. dr. Tadeja Kodele
Mentor: izr. prof. dr. Nina Mešl
Somentor: /
Član: doc. dr. Primož Rakovec

URL povezava:

Ime in priimek: Eva Mramor
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 21.06.2024
Ura in prostor zagovora: ob 09:30 uri, v predavalnici 3
Naslov: Ko otrok prejme priložnost soustvarjanja delovnega odnosa
Predsednik: doc. dr. Tadeja Kodele
Mentor: izr. prof. dr. Nina Mešl
Somentor: /
Član: doc. dr. Primož Rakovec

URL povezava:

Ime in priimek: Petra Polanc
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 21.06.2024
Ura in prostor zagovora: ob 10:00 uri, v predavalnici 3
Naslov: Sodelovanje z otroki v kriznem centru skozi lečo pristopa, utemeljenega na razumevanju travme
Predsednik: izr. prof. dr. Nina Mešl
Mentor: doc. dr. Tadeja Kodele
Somentor: /
Član: doc. dr. Primož Rakovec

URL povezava: