Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Zagovori diplom

Zbrano dne 18.09.2018 ob 13:40

Ime in priimek: Iva Varšava
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 18.09.2018
Ura in prostor zagovora: ob 09:00 uri, v predavalnici 5
Naslov: Prosti čas in socialna omrežja starih ljudi po upokojitvi
Predsednik: doc. dr. Vera Grebenc
Mentor: izr. prof. dr. Jana Mali
Somentor: /
Član: asist. dr. Amra Šabić