Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Zagovori diplom

Zbrano dne 15.03.2018 ob 13:59

Ime in priimek: Maja Mikuž
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 21.03.2018
Ura in prostor zagovora: ob 15:30 uri, v predavalnici 3
Naslov: NAČINI OBVLADOVANJA STRESA PRI MLADOSTNIKIH
Predsednik: izr. prof. dr. Jana Mali
Mentor: doc. dr. Bojana Mesec
Somentor: /
Član: doc. dr. Liljana Rihter