Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Zagovori diplom

Zbrano dne 27.05.2022 ob 10:37

Ime in priimek: Anjel Lavin
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 01.06.2022
Ura in prostor zagovora: ob 09:00 uri, v predavalnici 3
Naslov: Doživljanje izrednih razmer med študenti v času pandemije Covid-19
Predsednik: izr. prof. dr. Barbara Kresal
Mentor: doc. dr. Alenka Gril
Somentor: asist. dr. Klavdija Kustec
Član: doc. dr. Miloslav Poštrak

URL povezava:

Ime in priimek: Tena Komel
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 01.06.2022
Ura in prostor zagovora: ob 10:00 uri, v predavalnici 3
Naslov: Doživljanje stresa kot posledica pomanjkanja stikov zaradi epidemije COVID-19 med dijaki na Goriškem
Predsednik: izr. prof. dr. Barbara Kresal
Mentor: doc. dr. Alenka Gril
Somentor: /
Član: doc. dr. Miloslav Poštrak

URL povezava:

Ime in priimek: Sara Porić
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 01.06.2022
Ura in prostor zagovora: ob 10:30 uri, v predavalnici 3
Naslov: Usklajevanje delovnega in družinskega življenja v času šolanja na daljavo zaradi COVID-19
Predsednik: doc. dr. Miloslav Poštrak
Mentor: izr. prof. dr. Barbara Kresal
Somentor: /
Član: doc. dr. Alenka Gril

URL povezava:

Ime in priimek: Vida Rosa
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 06.06.2022
Ura in prostor zagovora: ob 09:00 uri, v predavalnici 3
Naslov: Tesnoba študentov in študentk v času epidemije covid-19
Predsednik: doc. dr. Irena Šumi
Mentor: prof. dr. Darja Zaviršek
Somentor: /
Član: doc. dr. Ana Marija Sobočan

URL povezava:

Ime in priimek: Lucija Varja Janžekovič
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 09.06.2022
Ura in prostor zagovora: ob 09:00 uri, v predavalnici 3
Naslov: Spremembe v življenju starih ljudi v času epidemije covida-19 v Lambrechtovem domu
Predsednik: prof. dr. Vesna Leskošek
Mentor: izr. prof. dr. Jana Mali
Somentor: /
Član: asist. dr. Tamara Rape Žiberna

URL povezava:

Ime in priimek: Korina Gašparič
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 09.06.2022
Ura in prostor zagovora: ob 09:30 uri, v predavalnici 3
Naslov: Predšolski otrok in njegovo dojemanje smrti starega starša
Predsednik: prof. dr. Vesna Leskošek
Mentor: izr. prof. dr. Jana Mali
Somentor: /
Član: asist. dr. Tamara Rape Žiberna

URL povezava:

Ime in priimek: Maruša Leben
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 09.06.2022
Ura in prostor zagovora: ob 10:00 uri, v predavalnici 3
Naslov: Skrbništvo in zagovorništvo ljudi z demenco
Predsednik: prof. dr. Vesna Leskošek
Mentor: izr. prof. dr. Jana Mali
Somentor: /
Član: asist. dr. Tamara Rape Žiberna

URL povezava:

Ime in priimek: Nina Kafol Stojanović
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 13.06.2022
Ura in prostor zagovora: ob 11:00 uri, v predavalnici 3
Naslov: Kompetentnost socialnih delavk, zaposlenih na centrih za socialno delo, za delo z ljudmi s težavami v duševnem zdravju
Predsednik: doc. dr. Vera Grebenc
Mentor: izr. prof. dr. Mojca Urek
Somentor: /
Član: doc. dr. Ana Marija Sobočan

URL povezava:

Ime in priimek: Katarina Jozič
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 15.06.2022
Ura in prostor zagovora: ob 10:00 uri, v predavalnici 3
Naslov: Duševno zdravje mladih v času epidemije COVID-19
Predsednik: doc. dr. Srečko Dragoš
Mentor: doc. dr. Lea Šugman Bohinc
Somentor: /
Član: asist. dr. Tadeja Kodele

URL povezava:

Ime in priimek: Miša Šilc
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 17.06.2022
Ura in prostor zagovora: ob 09:00 uri, v predavalnici 3
Naslov: Povezanost med doživljanjem finančne stiske in doživljanjem stresa med študentsko populacijo
Predsednik: izr. prof. dr. Jelka Zorn
Mentor: doc. dr. Nina Mešl
Somentor: /
Član: doc. dr. Primož Rakovec

URL povezava: