Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Zagovori diplom

Zbrano dne 16.01.2018 ob 13:39

Ime in priimek: Ana Cvetko
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 17.01.2018
Ura in prostor zagovora: ob 11:00 uri, v predavalnici 5
Naslov: GLAS DRUŽINE V PROCESU LOČITVE: IZKUŠNJA ŽENSKE
Predsednik: doc. dr. Lea Šugman Bohinc
Mentor: izr. prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič
Somentor: /
Član: asist. dr. Gašper Krstulović

Ime in priimek: Kristina Zupan
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 17.01.2018
Ura in prostor zagovora: ob 11:00 uri, v predavalnici 5
Naslov: OTROK S CEREBRALNO PARALIZO V VRTCU
Predsednik: izr. prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič
Mentor: doc. dr. Lea Šugman Bohinc
Somentor: /
Član: asist. dr. Gašper Krstulović

Ime in priimek: Silvija Roman
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 23.01.2018
Ura in prostor zagovora: ob 10:00 uri, v predavalnici 11
Naslov: STIGMATIZACIJA MADŽARSKE MANJŠINE V SLOVENIJI
Predsednik: doc. dr. Nina Mešl
Mentor: doc. dr. Petra Videmšek
Somentor: /
Član: doc. dr. Bojana Mesec

Ime in priimek: Tjaša Tušek
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 23.01.2018
Ura in prostor zagovora: ob 10:00 uri, v predavalnici 11
Naslov: IZZIVI SODELOVANJA STARŠEV IN STARIH STARŠEV PRI VZGOJI OTROK
Predsednik: doc. dr. Petra Videmšek
Mentor: doc. dr. Nina Mešl
Somentor: /
Član: doc. dr. Bojana Mesec

Ime in priimek: Tanja Buda
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 25.01.2018
Ura in prostor zagovora: ob 13:00 uri, v predavalnici 10
Naslov: PRAVICA DO SPLAVA
Predsednik: izr. prof. dr. Jelka Zorn
Mentor: prof. dr. Darja Zaviršek
Somentor: /
Član: doc. dr. Irena Šumi