Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Zagovori diplom

Zbrano dne 18.04.2019 ob 11:13

Ime in priimek: Karin Fišer Lacković
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 18.04.2019
Ura in prostor zagovora: ob 10:00 uri, v predavalnici 6
Naslov: Kakovost življenja s celiakijo
Predsednik: izr. prof. dr. Mojca Urek
Mentor: prof. dr. Vesna Leskošek
Somentor: /
Član: asist. dr. Anamarija Kejžar

Ime in priimek: Nuša Gril
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 18.04.2019
Ura in prostor zagovora: ob 10:00 uri, v predavalnici 6
Naslov: Izkušnja transseksualne osebe o odzivu družbenega okolja na njeno spolno identiteto
Predsednik: izr. prof. dr. Mojca Urek
Mentor: prof. dr. Vesna Leskošek
Somentor: /
Član: asist. dr. Anamarija Kejžar

Ime in priimek: Eli Miklavčič
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 19.04.2019
Ura in prostor zagovora: ob 09:00 uri, v predavalnici 5
Naslov: Seznanjenost študentk in študentov Fakultete za socialno delo s stresom, njegovimi posledicami in tehnikami spopadanja z njim
Predsednik: doc. dr. Srečo Dragoš
Mentor: doc. dr. Bojana Mesec
Somentor: asist. mag. Tamara Rape Žiberna
Član: asist. dr. Amra Šabić

Ime in priimek: Jaro Bešlin
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 19.04.2019
Ura in prostor zagovora: ob 10:30 uri, v predavalnici 5
Naslov: METODE ZA OBVLADOVANJE IN ZMANJŠEVANJE STRESA V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU
Predsednik: doc. dr. Bojana Mesec
Mentor: doc. dr. Srečo Dragoš
Somentor: /
Član: asist. dr. Amra Šabić