Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Zagovori diplom

Zbrano dne 24.09.2021 ob 11:50

Ime in priimek: Simon Debeljak
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 24.09.2021
Ura in prostor zagovora: ob 09:30 uri, v predavalnici 3
Naslov: Prehranska negotovost v Sloveniji - prepoznavanje ranljivih skupin
Predsednik: doc. dr. Lea Šugman Bohinc
Mentor: doc. dr. Špela Razpotnik
Somentor: /
Član: doc. dr. Milko Poštrak

URL povezava: