Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Zagovori diplom

Zbrano dne 15.01.2021 ob 08:45

Ime in priimek: Neti Friškovec
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 20.01.2021
Ura in prostor zagovora: ob 10:00 uri, v *
Naslov: Dijaki na izmenjavi v tujini
Predsednik: doc. dr. Liljana Rihter
Mentor: doc. dr. Srečo Dragoš
Somentor: /
Član: asist. dr. Klavdija Kustec

Opombe: Povezava na ZOOM

Ime in priimek: Evelina Cizej Štamol
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 20.01.2021
Ura in prostor zagovora: ob 13:00 uri, v *
Naslov: Pomen zaposlitvene rehabilitacije za ljudi z ovirami pri prehodu na trg dela
Predsednik: doc. dr. Srečo Dragoš
Mentor: doc. dr. Liljana Rihter
Somentor: /
Član: asist. dr. Klavdija Kustec

Opombe: Povezava na ZOOM

Ime in priimek: Neža Martinšek
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 20.01.2021
Ura in prostor zagovora: ob 14:00 uri, v *
Naslov: Pomen uporabe fotografij pri delu z ljudmi z demenco
Predsednik: doc. dr. Srečo Dragoš
Mentor: doc. dr. Liljana Rihter
Somentor: /
Član: asist. dr. Klavdija Kustec

Opombe: Povezava na ZOOM

Ime in priimek: Marija Pongračić
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 25.01.2021
Ura in prostor zagovora: ob 11:00 uri, v *
Naslov: Mladi priseljenci z drugih območij bivše Jugoslavije v Sloveniji in njihova vključenost na fakultetah Univerze v Ljubljani
Predsednik: prof. dr. Darja Zaviršek
Mentor: doc. dr. Irena Šumi
Somentor: /
Član: doc. dr. Ana Marija Sobočan

Opombe: Povezava na ZOOM