Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Zagovori diplom

Zbrano dne 16.01.2020 ob 12:26

Ime in priimek: Michelle Narat
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 16.01.2020
Ura in prostor zagovora: ob 09:00 uri, v predavalnici 13
Naslov: USTVARJALNI MEDIJI V PROJEKTU PODPORE IN POMOČI OTROKU Z DISLEKSIJO
Predsednik: doc. dr. Srečo Dragoš
Mentor: doc. dr. Lea Šugman Bohinc
Somentor: /
Član: doc. dr. Bojana Mesec

Ime in priimek: Monika Pistotnik
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 16.01.2020
Ura in prostor zagovora: ob 09:00 uri, v predavalnici 13
Naslov: Sodelovanje med osnovno šolo s prilagojenim programom in starši otrok s posebnimi potrebami
Predsednik: doc. dr. Srečo Dragoš
Mentor: doc. dr. Lea Šugman Bohinc
Somentor: /
Član: doc. dr. Bojana Mesec

Ime in priimek: Petra Grlj
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 16.01.2020
Ura in prostor zagovora: ob 11:00 uri, v predavalnici 13
Naslov: Mobing - izkušnje študentov FSD s študentskim delom
Predsednik: doc. dr. Srečo Dragoš
Mentor: doc. dr. Bojana Mesec
Somentor: /
Član: doc. dr. Lea Šugman Bohinc