Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Zagovori diplom

Zbrano dne 10.09.2020 ob 09:51

Ime in priimek: Nina Dobnik
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje Socialno delo
Datum zagovora: 10.09.2020
Ura in prostor zagovora: ob 09:00 uri, v *
Naslov: Podpora staršem odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju
Predsednik: doc. dr. Ana Marija Sobočan
Mentor: doc. dr. Petra Videmšek
Somentor: asist. dr. Tadeja Kodele
Član: asist. dr. Klavdija Kustec

Opombe: Povezava na ZOOM